Бидний мэргэшсэн салбарууд

Бид шийдлүүдээ дараах салбаруудад санал болгодог.

Банк санхүү

Төлбөрийн карт хэвлэл, бэлдэц, аюулгүй төлбөр тооцооны шийдэл

Төрийн байгууллага

Биет болон цахим бичиг баримтын шийдэл

Мэдээллийн технологи

Мэдээллийн аюулгүй байдал, интернет төлбөр тооцооны шийдэл

Харилцаа холбоо

Сим карт, е-сим картын шийдэл

Уул уурхай

Тээврийн хэрэгслийн удирдлага, аюулгүй байдлын систем

Худалдаа, үйлчилгээ

Гишүүнчлэл, хөнгөлөлтийн карт болон интернет төлбөр тооцооны шийдэл