БАНК САНХҮҮ

Санхүүгийн салбарыг шинээр тодорхойлно

Бид санхүүгийн байгууллагуудад төлбөрийн карт хэвлэж гаргах, харилцагчдын мэдээлэл болон төлбөр тооцооны аюулгүй байдлын хамгийн дээд түвшний үйлчилгээг дэлхийн тэргүүлэгч корпорацуудтай хамтран санал болгож байна.

Смарткарт компани Монгол Улсын санхүүгийн салбарын тэргүүлэгч тоглогчдод картын төвлөрсөн хэвлэл, картын шуурхай хэвлэл, картын бэлдэц болон аюулгүй байдлын бусад шийдлүүдийг 20 гаруй жилийн турш санал болгож байна. Манай шийдлүүд санхүүгийн байгууллагуудад орчин үед тохиолдож буй амин чухал аюулгүй байдлын асуудлуудыг шийдэж, төлбөрийн картын үйлчилгээг нэг түвшин ахиулж, хэрэглэгчдэд хүлээлтээс нь давсан үйлчилгээ хүргэж, цахим шилжилтийн стратегийг нь бодит болгоход тусална. Үүнд:

  • Хэрэглэгчийн өгөгдлийг хамгаалах, цахим гэмт хэрэгтэй тэмцэнэ.

  • Олон улсын зохицуулалт шаардлагад нийцэхэд тусална.

  • Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлнэ.

  • Санхүүгийн үйлчилгээний дэд бүтцийн аюулгүй байдлыг хангана.

  • Аюулгүй бөгөөд олноор карт хэвлэх боломжийг нээнэ.

  • Банкны салбарын шинэ технологийг нутагшуулахад тусална.

  • Санхүүгийн үйлчилгээ болон төлбөр тооцооны аюулгүй байдлыг хангана.

  • My Financial Workforce ашиглах боломжийг нээнэ.