МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ

Мэдээллийн технологийн хөгжилд хурд нэмнэ

Бид мэдээллийн технологийн салбарт мэдээллийн аюулгүй байдал, цахим хэтэвч, ID болон онлайн төлбөр тооцооны шийдлийг дэлхийн тэргүүлэгч корпорацуудтай хамтран санал болгож байна.

Манай цахим аюулгүй байдал, цахим бүртгэл ба баталгаажуулалтын шийдлүүд нь мэдээлэл технологийн компаниудад аюулгүй байдлын тулгамдсан асуудлуудаа шийдэж, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зах зээлд нэвтрүүлж, хэрэглэгчдэд хүлээлтээс давсан үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг нээж өгдөг. Үүнд:

  • Хэрэглэгчийн өгөгдлийг хамгаална.

  • Мэдээллийн технологийн дэд бүтцийн аюулгүй байдлыг хангана.

  • Цахим төлбөр тооцооны аюулгүй байдлыг хангана.

  • Шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэвтрүүлэх болон шинэ технологи нутагшуулахад тусална.