УУЛ УУРХАЙ

Уул уурхайн салбарын үр ашгийг нэмэгдүүлнэ

Бид уул уурхайн салбарт үйл ажиллагаагаа автоматжуулж, цахим болон хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангахад туслах шийдлүүдийг санал болгож байна.

Манай цахим ID, дохионы болон харилцаа холбооны шийдлүүд уул уурхайн салбарт тулгамдаж буй аюулгүй байдлын асуудлуудыг шийдэж, үйл ажиллагааг нь автоматжуулж, үр ашгаа нэмэгдүүлэх боломжийг нээж өгнө. Үүнд:

  • Тээврийн хэрэгслийн удирдлагын системээр хангана.

  • Аюулгүй байдлын удирдлага болон камер хяналтын системээр хангана.