Entrust нь хувь хүний мэдээллийн бүртгэл болон төлбөр тооцооны аюулгүй байдлын салбарын олон улсын тэргүүлэх тоглогч бөгөөд цахим аюулгүй байдал, хувь хүний мэдээллийн бүртгэлийн удирдлагын шийдлүүд санал болгодог.

Тус компани нь мулти-клауд хадгалалт, гар утсанд зориулсан хувь хүний мэдээллийн бүртгэл, алсын зайнаас ажиллах шийдэл, цахим гарын үсэг, нууцлал зэрэг өргөн хүрээтэй шийдлүүдийг санал болгодог бөгөөд 2800 гаруй ажилтан албан хаагчтай, 150 гаруй оронд үйл ажиллагаагаа явуулдаг.

Бүртгэл нууцлал

 

Аюулгүй төлбөр тооцоо

Өгөгдөл хамгаалал

 

Бүртгэл
баталгаажуулалт

Машин ID

Хэрэглэгчийн бүртгэл

Биет болон дижитал
бичиг баримт

Электрон
гарын үсэг

Төлбөрийн карт
хэвлэл

Цахим төлбөрийн
карт

Аюулгүй төлбөр
тооцоо

Дижитал бүртгэл

Квантын дараах
нууцлал

Өгөгдлийн сангийн
аюулгүй байдал

Мульт-клауд
аюулгүй байдал

20

Улс орон

10 тэрбум

цахим үнэмлэх идэвхжүүлсэн.

50

жилийн инновац

10 сая

цахим бичиг баримт болон төлбөрийн карт гаргасан.

850 сая

жилийн орлого

57

Фортун топ 100 компаниас 57 Entrust-ийн шийдлийг ашигладаг.

2,800

ажилтантай

690 мянга

цахим хуудсын аюулгүй байдлыг хангадаг.