ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА

Төрийн үйлчилгээний шинэ эрин үе

Бидний санал болгож буй шийдлүүд дэлхий даяар 100 гаруй улс оронд 400 гаруй төсөл хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлсэн.

Смарткарт компани нь технологижсон нийгмийн харилцаанд төр иргэнийг холбосон үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, төрийн үйлчилгээний бүтээмжийг нэмэгдүүлэх үүднээс олон хэрэглээ бүхий өндөр нууцлалын элемент агуулсан цахим карт, түүний мэдээллийн технологийг төрийн үйлчилгээнд нэвтрүүлэх цогц шийдлийг санал болгоно. Бид засгийн газар, нийтийн үйлчилгээнд зориулсан шийдлийг боловсруулахдаа дэлхийн олон оронд амжилттай нэвтрүүлсэн тэргүүлэх туршлага бүхий олон улсын корпорацуудтай хамтран ажилладаг.

  • Иргэний бичиг баримт хэвлэх систем (гадаад паспорт, иргэний үнэмлэх)

  • Төрийн үйлчилгээг сайжруулна.

  • Иргэдийн шилжилт хөдөлгөөнийг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлнэ.

  • Цахим аюулгүй байдлыг сайжруулна.

  • Хил гаалийн цогц, аюулгүй экосистемийг цогцлооно.

  • Төрийн байгууллагын бүтээмжийг нэмэгдүүлнэ.