АЮУЛГҮЙ ГҮЙЛГЭЭ, ТОКЕН

Аюулгүй цахим орчин

Иргэд, хэрэглэгчид, байгууллагууд мөнгөн гүйлгээг алсын зайнаас цахимаар аюулгүй бөгөөд хялбар байдлаар хийхийг илүүд үзэж байна. Смарткарт танд онлайн гүйлгээгээ хянаж, цахим аюулгүй байдлаа хангахад тань аюулгүй гүйлгээ, токены шийдлээр тусална. Бид гэрчилгээний менежмент (certified management), хувь хүнийг баталгаажуулах, хэрэглэгчийн удирдлага, цахим гарын үсэг зэрэг шийдлүүдийг нэгдмэл хэлбэрээр санал болгодог бөгөөд энэ нь гуравдагч талын экосистемтэй уян хатан стратегийн интеграци хийх боломж олгодог.

Давуу тал

  • Цахим гэрээ байгуулах үйл явцыг хялбаршуулна.
  • Цахим гэмт хэргээс найдвартай хамгаална.
  • Улс орнуудын хийгээд олон улсын нэр хүндтэй бүхий л зохицуулалтын шаардлагыг хангасан.
  • Ашиглахад хялбар

Санал болгох шийдэл

  • Цахим гарын үсгийн үйлчилгээ

  • Алсын зайны гарын үсгийн үйлчилгээ

  • Автомат нэвтрэх үйлчилгээ