ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хэрэглэгчдийн хүлээлтийг давна

Бэлгийн, хөнгөлөлтийн зэрэг ухаалаг картын хөтөлбөрүүдээр өрсөлдөгчдөөсөө ялгарч хэрэглэгчдийг тат.

Орчин үеийн хэрэглэгчид өөрт нь зориулан загварчилсан (personalized) бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хүсэмжлэх болсон бол ийм үйлчилгээ хүргэж чадсан бизнесүүд орлого нэмэгдүүлж, хэрэглэгчидтэй тогтоосон харилцаагаа гүнзгийрүүлж чаддаг. Бид бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ тусгайлан загварчлах, хэрэглэгч нэг бүртэйгээ харилцах сувгийг нөөж өгөх шийдлүүдийг санал болгож байна.

  • Портал цахим хуудсын аюулгүй байдлыг хангана.

  • Онлайн төлбөр тооцоог хөнгөвчилнө.

  • Үүлэн технологид суурилсан баталгаажуулалтын боломж

  • Брэндийн дүр төрхийг шингээсэн хөнгөлөлтийн болон гишүүнчлэлийн карт