ШИЙДЭЛ

Бидний бүтээгдэхүүн, шийдэл

Бид танай байгууллагыг биет болон дижитал ертөнцөд бүрэн аюулгүй ажиллаж, цахим шилжилтийн боломжийг өсөлт болгон хувиргахад тань туслах шийдлүүдийг санал болгож байна.

Иргэний цахим бүртгэл, баталгаажуулалт,
мэдээллийн аюулгүй байдал
Аюулгүй төлбөр тооцоо, карт хэвлэлт, төлбөр, дижитал карт
Аюулгүй байдлын бүтээгдэхүүн, шийдлүүд